Увага! Змінено банківські реквізити ГО «Харківсбке об’єднання Світло»

Нові реквізити:

Реквізити для переказів у національній валюті

Одержувач:      Громадська організація «Харківське об’єднання Світло»

Поточний рахунок №: 26004455054375

Код одержувача:           34329887

Банк одержувача:        АТ «ОТП Банк»

місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43

МФО банку:      300528

 

Реквізити для переказів в іноземній валюті

Beneficiary:       Hromadska orhanizatsiia ‘Kharkivske obiednannia Svitlo’

Account #:          26004455054375

Beneficiary’s bank:         OTP Bank

43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033

SWIFT code:      OTPVUAUK

 

Write a comment