Загальні збори ГО «Світло»

На найближчих загальних зборах ГО «Світло» пропонується розглянути наступні питання:

1. Про внесення до Статуту наступних змін:

— прибрати з назви організації слово «молодіжна», так як це вносить нерозумні обмеження на членство в організації;

— прибрати з Статуту найменування організації англійською та російською мовами, так як назва організації — власна назва і не підлягає перекладу, тільки транслітерації.

2. Про зміну юридичної адреси організації, так як кореспонденція, яка надсилається на нинішню юридичну адресу, не доставляється адресатові.

3. Про виключення з організації осіб, які не брали участі в діяльності організації понад рік (М. Айрапетова і інші).

4. Про зміну фінансової політики організації. Зокрема, дозволити будь-якому члену організації вносити від імені організації деякі платежі (наприклад, орендну плату і т.п.) за рахунок власних коштів, а так само провести необхідні організаційні зміни для можливості отримання грантів від донорських організацій.

Про дату загальних зборів буде повідомлено додатково. З пропозиціями про питання, які доцільно включити до порядку денного зборів на додаток до перерахованих вище, звертатися до Мирошникова О. П.

Write a comment